SỔ TAY VĂN HÓA Huration

Tại sao chúng ta phải xây dựng văn hóa?

Chúng ta cần những con người có cùng ngôn ngữ sống để thực hiện được tầm nhìn và sứ mệnh của Huration

Mỗi thành viên cần hiểu rõ cách mình có thể trở nên xuất sắc tại Huration

Vậy văn hóa doanh nghiệplà gì?

Là sự đồng nhất tư duy, hành động, biểu hiện của tất cả con người trong doanh nghiệp

Ai tham gia xây dựng và phát triển văn hóa Huration?

Bằng cách nào?

Sứ mệnh

Huration sinh ra để xây dựng nền tảng cho văn hóa Chân – Thiện – Nhẫn được lan tỏa ra xã hội, dựa vào quá trình kinh doanh để xây dựng một thế hệ trẻ mới lấy giá trị đạo đức làm căn bản phát triển xã hội.

Tầm nhìn

Phát triển ra 100 công ty không giới hạn ngành nghề được dẫn dắt bởi 100 lãnh đạo có giá trị cốt lõi là Chân – Thiện – Nhẫn.

Ý nghĩa logo

Cuộc đời con người là quá trình không ngừng nghỉ tôi luyện tâm tính và phẩm chất nhân văn. Tiêu chuẩn đạo đức càng cao thì càng khó khăn để đạt được. Chỉ khi sát cánh cùng nhau để cùng đề cao bản chất Chân – Thiện – Nhẫn của mỗi con người thì chúng ta mới tới đích được.

Giá trị cốt lõi

CHÂN - THIỆN - NHẪN

Các giá trị cốt lõi là kim chỉ nam định hướng chúng ta cách làm việc với bản thân mình – với đồng nghiệp – với khách hàng – và với tất cả những người xung quanh  

 

1 hành động cần có đủ 3 giá trị Chân – Thiện – Nhẫn. Thiếu 1 trong 3 chữ thì hành động đó không còn được coi là tốt nữa.

Chân

Chân thành, thẳng thắn
Chân chính, minh bạch
Cam kết, trách nhiệm

Thiện

Nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình, đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình

Nhẫn

Bình tĩnh, không tức giận. Kiên trì vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu

Khía cạnh của giá trị

"CHÂN"

Chân thật, thẳng thắn

Chân thật, thẳng thắn

Chân thật, thẳng thắn

Chân chính, minh bạch

Chân chính, minh bạch

Cam kết, trách nhiệm

Cam kết, trách nhiệm

Cam kết, trách nhiệm

Khía cạnh của giá trị

"THIỆN"

Lắng nghe

Lắng nghe

Hành động

Hành động

Khía cạnh của giá trị

"NHẪN"

Chấp nhận

Chấp nhận

Giải quyết

Giải quyết

Giải quyết

Giải quyết

Cơ chế
chính sách

Bạn được tuyển chọn khi bạn có tố chất thể hiện các giá trị cốt lõi Huration

Bạn sẽ trở nên xuất sắc khi bạn thể hiện giá trị cốt lõi trong mọi hành động, và là tấm gương sáng đại diện cho văn hóa Huration

Cùng nhau viết tiếp những câu chuyện về Văn hoá Huration, bạn đã sẵn sàng?

Bạn vẫn còn thắc mắc?