Huration Jsc. Được Thành Lập Vào Tháng 7 Năm 2019 Với Mục Tiêu Xây Dựng Và Quản Lý Hệ Thống Các Nhà Bán Lẻ Tại Việt Nam

Huration Jsc. được thành lập vào tháng 7 năm 2019 với mục tiêu xây dựng và kiểm soát các nhà bán lẻ tại Việt Nam. Trong thực tế, có một bộ phận các nhà bán lẻ người Việt trục lợi từ nền kinh tế phát triển của thế giới với các hình thức:

1. Chạy quảng cáo nhưng không thanh toán chi phí quảng cáo cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo.

2. Quảng cáo sai sự thật, vi phạm các quy định về quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo.

3. Cung cấp các sản phẩm kém chất lượng gây mất niềm tin đối với thị trường online toàn cầu.

4. Sử dụng các hình thức lừa đảo tinh vi để nhận tiền của khách hàng và không cung cấp sản phẩm hoặc cung cấp sản phẩm không đúng với quảng cáo cho khách hàng.

5. Sử dụng các ứng dụng công nghệ với mục đích phá hoại các nền tảng quảng cáo, nhằm cạnh tranh không công bằng và trục lợi bất chính trên các nền tảng quảng cáo.

Hậu quả của toàn bộ những sự việc trên đã gây ra rất nhiều tổn thất cho thị trường quảng cáo và bán lẻ toàn cầu, mất mất niềm tin lớn cho các nền tảng quảng cáo với các nhà bán lẻ tại Việt Nam, làm giảm sức cạnh tranh và cơ hội phát triển của các nhà bán lẻ chân chính, ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm và niềm tin của khách hàng với thị trường bán lẻ online.

Huration Jsc. được sinh ra với mục tiêu Xây dựng và kiểm soát các nhà bán lẻ tại Việt Nam, cụ thể là:

1. Bắt buộc thanh toán 100% các chi phí quảng cáo cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo

2. Tuân thủ hoàn toàn các quy định về quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo

3. Các nhà bán lẻ bắt buộc chỉ được bán các mặt hàng chất lượng cao được Huration Jsc. cung cấp.

4. Huration Jsc. sử dụng phương thức quản lý tập trung về tài chính, Huration Jsc. nắm giữ hơn 70% lợi nhuận của các nhà bán lẻ trong tối thiểu 6 tháng và tối đa 12 tháng để đảm bảo vấn đề rủi ro từ phía khách hàng.

5. Các nhà bán lẻ được hỗ trợ các giải pháp marketing và không được phép sử dụng các ứng dụng công nghệ không được các nền tảng quảng cáo cấp phép sử dụng. Huration Jsc. không cung cấp các giải pháp công nghệ gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của các nền tảng quảng cáo.

Bạn muốn hợp tác với chúng tôi